پست‌ها

گزارش یک روز تعطیل

از خواب بیدار شدم و پارچه و پتو را از دور سرم باز کردم، از ترس عنکبوتها شکل آخوندا می خوابم. لرزان لرزان چراغهای حیاط را خاموش کردم و همانطور خوابالو نارنگی هدیه همسایه را پوست گرفتم و خوردم تا چشمهام  باز شد رفتم تو حیاط و انجیرها را چیدم، یک دفعه همه با هم رسیدند و من دستم فقط به پایینی ها می رسد، بقیه را گذاشتم  برای پرنده ها که دعایم کنند. انجیرها را داخل یخچال گذاشتم و باید شکر بخرم و مربایشان کنم، من کمپوت را ترجیح می دهم اما زود خراب می شود قیچی باغبانی را برداشتم و رفتم سراغ درخت کوچک گلابی که همیشه کمرش زیر بار دستهای نامتناسبش می شکند، یک اثر هنری درست کردم ازش، شکل یک قارچ سبز شد انگورها ولی پر دردسر بودند، همه جا رفته اند و رزهای سفید را زیر خود پنهان کردند، باید فکری با حالش بکنم ، یا طاق بزنم برایش یا کوچکش کنم یاس زردی که کاشتم حسابی بزرگ شده اما گل نمی دهد، گمانم بدجایی کاشتمش ، آفتاب نمی خورد خسته شدم، برگشتم  روی تراس و دمنوش و وب گردی، سعی کردم اینستا  زنده بروم  و نتیجه زحماتم را پز بدم که اینترنت یاری نکرد، به جای آن به شیرازی ها نشان دادم ، حیاط را خستگی که در رفت روسری…

خدایی

دخترکی دانشجویم است ، پر انرژی و شیطون که چون پروانه به مفهوم دقیق کلمه دور و برم می چرخد، اصرار دارد که مرا از روستا به دانشگاه ببرد و بلعکس، به قرار دکترم برساند، خرده کارهایم را انجام دهد و... و من به طور خشن و مصممی در حال مقابله با او هست  و نمی پذیرم فقط مشکل این است که او در لجاجت دستکمی از من ندارد ضمن اینکه شاگرد اول است و نیازی به نمره هم ندارد،  در یکی از سفرها زمانی من شاکی از اصرارش ماجرا را برای رها گفتم در سکوت گوش داد و گفت:چه اشکالی دارد؟ مگه چقدر پیش می یاد که  آدم را اینطور دوست بدارند؟ از آن روز به بعد هر بار که بدون دعوا می پذیرم که به دنبالم بیاید و به دانشگاه ببرد و برگرداند، بعد از کلاس برایم نوشیدنی بخرد، میوه پوست بگیرد، ناهار مامان پز بیاورد  حیرت زده  می گوید: نکنه من دارم می میرم شما اینقد مهربون شدید؟!

منم بهش قول دارم از سطل اسغال سرکوچهمون یه گربه براش بخرم

ابجی کوچیکه عکس یک گربه گوش خوابیده را برای خواهرا فرستاده می  پرسه :می شه از این گربه براش قیمت کنند که  از  اتریش براش بفرستند؟ آبجی پسطی براش عکس و قیمت هشتصد یورویی گربه را می فرسته می پرسه از اینا؟! ابجی کوچیکه  نوشته: خوب که نگاه می کنم می بینم مرغمون خیلی شبیه گربه است!

کرم ناخوداگاه جمعی

رها اهنگ هنگامه تو ماشین گوش داده  و حالا دم به دقیقه به همه همکاراش می گه: تو کجا بودی تا حالا؟ آخر یکی از همکارا می گه :مشکل  تو اینه که آهنگ را تا آخر گوش  ندادی اینطور کرم مغزی شده برات و برای اینکه از شرش خلاص بشن آهنگ را براش سرچ کردند و در دفتر پخش کردند و همه گوش دادند و حالا نتیجه  این شده که همه همکارها با هم می خونند:  تو‌ کجا بودی تا حالا؟

نه مقاله دختر همسایه هم مورد قبول است

- و دو نمره پایان نامه بابت مقاله است، یعنی نمره تون ار ۱۸ کم می شود و اگه مقاله بیاورید ، این دو نمره اضافه می شود - مقاله باید مال خودمون باشه؟

خواهم رفت

پاییز که می شود وسوسه ای قدیمی چون بادی دیوانه به سراغم می آید،  همان نسیم   فیلم شکلات  که  زن کولی را به رفتن وسوسه می کرد وسوسه رها کردن وسوسه آزادی وسوسه زندگی واقعی در پاییز ها دلم می خواهد  درس و دانشگاه و مشق و دانشجو را برای همیشه رها کنم و بروم بی دغدغه بازگشت ، بدون ترس از آینده ، فقط به مقصد بعدی بیندیشم  پاییز  که می رسد فکر می کنم که عمر کوتاه است و فرصت اندک و من هنوز جای زیادی از این کره خاکی را ندیدم  و می دانم که من در یک روز پاییزی و وقتی به اندازه کافی شجاعت جمع کردم  به  وسوسه بادها گوش فرا خواهم داد

گزارش يك روز تعطيل

امروز اولين روزي است كه بي كارم در جريان تابستان پر دردسرم بوديد، جستجوي خانه، ماجراهاي خريد خانه در تيرماه ، درگيري با صاحبخانه قبلي كه پولم را نمي داد و اسباب كشي  در مرداد ماه و فورا بعدش شهريور كه جلسات دفاع دانشجوها در شهرهاي مختلف و پشت سر هم  و ديوانه وار نفهميدم كي مهر شروع شد و  اما امروز اولين روزي است كه من پايان نامه اي براي خواندن ندارم، دغدغه مالي هنوز هست، ضامنم نتوانست مداركش را جور كند، هفته ديگر موعد قسط آخر خونه است و من دارم دنبال ضامن جديد مي گردم اما امروز اولين روزي است كه من كار خاصي ندارم ، ديروز دوباره دكتر گوش رفتم، يادم رفت بگم تو اين تابستون دوبار ديگه عنكبوت رفت تو گوشم! بعله عجيبه ، فقط گوش من، فكر كنم در گوشم آواهايي است كه عنكبوتها را فرا مي خواند، اونم فقط گوش چپ، بار اول روغن زيتون ريختم و اومد دم در و دوستم گرفت كشيدش بيرون، بار دوم نيومد و رفتم اورژانس با فشار آب درش اوردن  اما عفونت كرد و اومدم پيش متخصص شستشو داد و حالا براي چك نهايي رفتم، گفت همه چي مرتبه غير از يك سوراخ كوچك در پرده گوش!!! اما امروز اولين روز تعطيل من است رها و محدثه قرار بود بيان كه بريم…